Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (để lấy ý kiến góp ý)

Thứ hai, 08/07/2024 15:21

STTTên dự thảo quy chuẩnĐơn vị biên soạnNgày đăng lấy ý kiếnHạn cuối xử lý ý kiến
1

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G

Dự thảo Thông tư ban hành - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh Quy chuẩn

Bộ TT&TT17/6/202417/8/2024
2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người

Dự thảo Thông tư ban hành - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh Quy chuẩn

Bộ TT&TT08/7/202408/9/2024Số TT

Tên dự thảo quy chuẩn

Ghi chú

Ngày đăng lấy ý kiến

Hạn cuối xử lý ý kiến

170

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc hỗ trợ đồng thời mạng thông tin di động NR và E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

Dự thảo Thông tư ban hàn h - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn

28/3/2024 28/5/2024
169

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất”

Dự thảo Thông tư ban hành - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn

05/02/2024 05/02/2024
168

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Dự thảo Thông tư ban hành - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn

18/8/2023 18/10/2023
167

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo quy chuẩn

Bộ TT&TT biên soạn

07/8/2023 07/8/2023
166

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz -25 MHz

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

09/02/2023 09/04/2023
165

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

18/01/2023 18/03/2023
164

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

16/01/2023 18/03/2023
163

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

16/01/2023 16/03/2023
162

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

10/01/2023 10/03/2023
161

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn

21/04/2022 21/06/2022
160

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

13/04/2022 13/06/2022
159

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB-IoT

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

07/04/2022 07/06/2022
158

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

07/04/2022 07/06/2022
157

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

07/04/2022 07/06/2022
156

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz

Toàn văn dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

09/02/2022 09/04/2022
155

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Toàn văn dự thảo Thông tư ban Quy chuẩn, dự thảo Quy chuẩn, thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây.

Bộ TT&TT biên soạn

14/01/2022 14/03/2022
154

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin

Dự thảo Thông tư ban hành, tải về tại đây

Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Bộ TT&TT biên soạn

19/07/2021 19/09/2021
153

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo Thông tư ban hành, tải về tại đây

Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây

Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

19/07/2021 19/09/2021
152

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành

Dự thảo Thông tư, tải về tại đây .

Thuyết minh Dự thảo, tải về tại đây .

Bộ TT&TT biên soạn

15/07/2021 15/09/2021
151

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

( Tải về tại đây để xem chi tiết dự thảo Thông tư ban hành, Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn

14/04/2021 14/06/2021
150

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định

( Tải về tại đây để xem chi tiết dự thảo Thông tư ban hành, Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn

14/04/2021 14/06/2021
149

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

( Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Bộ TT&TT biên soạn

18/03/2021 18/05/2021
148

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong băng tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất

( Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Cục Viễn thông biên soạn

04/03/2021 04/05/2021
147

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 40 GHz đến 246 GHz

( Tải về tại đây để xem chi tiết Thuyết minh và dự thảo Quy chuẩn)

Cục Viễn thông biên soạn 04/03/2021 04/05/2021
146

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến

(Toàn văn Thuyến minh và dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây. )

Cục Viễn thông biên soạn

04/03/2021 04/05/2021
145

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 5G

(Toàn văn dự thảo Quy chuẩn tải về tại đây .)

Cục Viễn thông biên soạn

04/03/2021 04/05/2021
144

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Cục Viễn thông biên soạn

04/03/2021 04/05/2021
143

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"

( Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn )

Cục Viễn thông biên soạn

09/07/2020 09/09/2020
142

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz"

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn  - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn

20/04/2020 20/06/2020
141

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz”

(Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Cục Viễn thông biên soạn

13/04/2020 13/06/2020
140

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn

19/03/2020 30/04/2020
139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn

10/03/2020 10/05/2020
138

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây )

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn

04/03/2020 04/05/2020
137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

(Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây .)

Cục Viễn thông biên soạn

07/02/2020 07/04/2020
136

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn 16/01/2020 16/03/2020
135

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

16/01/2020 16/03/2020

134

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Dự thảo Thông tư - Dự thảo Quy chuẩn

Cục Tin học hóa biên soạn

18/06/2019 18/08/2019
133

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
132

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
131

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
130

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nguồn – 48V DC dùng cho viễn thông và công nghệ thông tin

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn

27/12/2018

27/02/2019
129

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn 27/12/2018 27/02/2019
128

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn

27/12/2018 27/02/2019
127

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

12/7/2018

12/9/2018
126

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất công cộng

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 12/7/2018 12/9/2018
125

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 12/7/2018 12/9/2018
124

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ipv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng Ipv6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 20/4/2018 20/6/2018
123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thức bản tin điều khiển Internet trong Ipv6 (ICMPV6)

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 20/4/2018

20/6/2018
122 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn 26/04/2017 26/06/2017
121

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/06/2017
120 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/04/2017
119 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn 21/04/2017 21/06/2017
118 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD phân truy nhập vô tuyến

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/11/2016 05/12/2016
117 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA phân truy nhập vô tuyến

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/11/2016 05/12/2016
116

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

Dự thảo - Thuyết minh

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình (BRAC), Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 21/10/2016 21/12/2016
115 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 17/10/2016 17/12/2016
114 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính nhiễu tần số vô tuyến của các thiết bị công nghệ thông tin - giới hạn và phương pháp đo

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 05/10/2016 05/11/2016
113

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tin học hóa biên soạn 15/08/2016 15/10/2016
112 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
111 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đài trái đất lưu động (MES) trong thông tin vệ tinh tốc độ dữ liệu thấp hoạt động trong băng tần KU

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
110 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn

29/03/2016 20/04/2016
109 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn 29/03/2016 20/04/2016
108

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tin học hóa biên soạn

15/10/2015

15/12/2015

107

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Modem ADSL

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

08/06/2015

07/08/2015

106

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

25/05/2015

24/07/2015

105

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin cho điện thoại di động

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

23/04/2015

23/06/2015

104

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

13/04/2015

13/06/2015

103

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) hoạt động trên tần số 406 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam biên soạn

13/04/2015

13/06/2015

102

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

Dự thảo - Thuyết minh

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam biên soạn

13/04/2015

13/06/2015

101

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

03/04/2015

03/06/2015

100

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống dẫn đường vô tuyến hàng không.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

99

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

98

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến VHF điều biên dùng cho nghiệp vụ hàng không mặt đất.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

97

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến hàng không dùng trên mặt đất hoạt động trong băng tần VHF.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

96

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, thiếp bị lặp thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

95

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

23/03/2015

23/05/2015

94

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

16/10/2014

16/12/2014

93

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM.

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

16/10/2014

16/12/2014

92

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phổ tần và phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn

16/10/2014

16/12/2014

91

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện đàm VHF lắp đặt cố định có chức năng DSC loại D trong thông tin hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

90

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF cầm tay có tích hợp DSC loại D trong thông tin hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

89

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

88

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nối Video số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

87

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị Audio không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

86

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dịch vụ Bưu chính công ích

Dự thảo - Thuyết minh

Vụ Bưu chính biên soạn

10/10/2014

10/12/2014

85

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị nút IPV6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn

29/09/2014

29/11/2014

84

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng IPV6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn

29/09/2014

29/11/2014

83

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn

27/08/2014

27/10/2014

82

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến - Yêu cầu kỹ thật chung

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

20/03/2014

20/05/2014

81

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin UWB

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

20/03/2014

20/05/2014

80

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

20/03/2014

20/05/2014

79

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất - dịch vụ truy nhập Internet

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

25/01/2014

25/03/2014

78

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu DVB-S và DVB-S2 trong mạng truyền hình vệ tinh

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

21/01/2014

21/03/2014

77

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến TETRA

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu Điện biên soạn

9/8/2013

9/10/2013

76

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) dải tần từ 865 MHz đến 868 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt

9/8/2013

9/10/2013

75

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

9/8/2013

9/10/2013

74

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị thông tin UWB

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn

9/8/2013

9/10/2013

73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (GSM và DCS)

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn

9/8/2013

9/10/2013

72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ chính xác hệ thống ghi cước của tổng đài cố định và di động mạng viễn thông công cộng.

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông

8/5/2013

8/7/2013

71

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông

8/5/2013

8/7/2013

70

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thong công cộng cố định

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

07/05/2013

07/07/2013

69

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

07/05/2013

07/07/2013

68

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu trong vùng phủ song

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử biên soạn

02/05/2013

02/07/2013

67

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu thu trong vùng phủ song của truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2

Dự thảo - Thuyết minh

Định dạng PDF:

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử biên soạn

02/05/2013

02/07/2013

66

Sửa đổi QCVN 64:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

05/04/2013

20/04/2013

65

Sửa đổi QCVN 63:2012/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

05/04/2013

20/04/2013

64

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các đài Phát thanh, Truyền hình

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Viễn thông biên soạn

03/12/2012

03/02/2013

63

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ cho máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

29/11/2012

29/01/2013

62

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

24/09/2012

24/11/2012

61

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính

Dự thảo - Thuyết minh

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam biên soạn

24/09/2012

24/11/2012

60

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền tải trên mạng di động 3G

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

24/09/2012

24/11/2012

59

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet cố định băng rộng

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

24/09/2012

24/11/2012

58

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn

23/08/2012

23/10/2012

57

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (set top box) trong mạng truyền hình số mặt đất

Dự thảo - Thuyết minh

xây dựng trên cơ sở các tài liệu: NorDig Unified ver 2.2.1 NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in  cable, satellite, terrestrial and IP-based networks, NorDig Unified Test specification, ver 1.0.3 “Unified NorDig Test Specifications for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks”, Requirementsspecifications for DVB-T receivers used in Republic of Slovenia vesion 1.0, date 28-10-2008

09/08/2012

09/10/2012

56

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần FM băng tần 54-68 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở các quy định tại chuẩn QCVN 30: 2011, QCVN 47: 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời tham khảo thực tiễn các thiết bị hiện có trên thị trường và các hãng sản xuất

01/08/2012

01/10/2012

55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5.8GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn ETSI ES 200 674-1 v2.2.1 (2011-02) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI)

31/07/2012

30/09/2012

54

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5.8GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Phù hợp với tiêu chuẩn ES 200 674-2 V1.1.1 (1999-02) của Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu

31/07/2012

30/09/2012

53

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD)  hoạt động trong giải tần từ 1 GHz đến 40 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 440 của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)

31/07/2012

30/09/2012

52

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) hoạt động trong giải tần từ 25 MHz đến 1 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng bộ tiêu chuẩn ETSI EN 300 220 V2.3.1 (2010-02) của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)

31/07/2012

30/09/2012

51

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC)

Dự thảo - Thuyết minh

Xây dựng trên cơ sở TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp - yêu cầu về tương thích điện từ trường (EMC); Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60728-2 ban hành lần 1 (2002-10) của Ủy ban điện - điện tử quốc tế

29/05/2012

29/07/2012

50

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Dự thảo - Thuyết minh

Xât dựng trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 60728-12 (2001) của Ủy ban kỹ thuật điện - điện tử quốc tế (IEC)

29/05/2012

29/07/2012

49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến UHF

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-206:2001

29/05/2012

29/07/2012

48

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm cứu nạn

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-205:2001

29/05/2012

29/07/2012

47

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị RadioTelex sử dụng trong các nghiệp vụ hàng hải

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-204:2001

29/05/2012

29/07/2012

46

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến MF và HF

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-202:2001

29/05/2012

29/07/2012

45

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị gọi chọn số DSC

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-201:2001

29/05/2012

29/07/2012

44

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở hoạt động ở tấn số 121.5 MHz hoặc 121.5 MHz và 243 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-199:2001

29/05/2012

29/07/2012

43

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406.0 MHz đến 406.1 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

29/05/2012

29/07/2012

42

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang thông tin điện từ (Website) của cơ quan nhà nước: Các yếu tố hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

15/05/2011

41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát sóng vô tuyến tiện

Dự thảo 2 - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

40

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

39

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1X băng tần 450 MHz

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

38

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

37

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

36

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

Dự thảo - Thuyết minh

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2010

01/04/2011

01/06/2011

35

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cống cáp, bể cáp và tủ đấu cáp viễn thông

Dự thảo Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dự thảo Thuyết minh

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

04/11/2010

20/12/2010

32

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-252: 2006

14/7/2010

31/7/2010

31

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-251: 2006

14/7/2010

31/7/2010

30

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-250: 2006

14/7/2010

31/7/2010

29

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-249: 2006

14/7/2010

31/7/2010

28

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-248: 2006

14/7/2010

31/7/2010

27

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo - Thuyết minh

Chuyển đổi từ TCN 68-247: 2006

14/7/2010

31/7/2010

26

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-244:2006

29/09/2009

25

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-243:2006

29/09/2009

24

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-242:2006

29/09/2009

23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-232:2005

29/09/2009

22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại)

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-231:2005

29/09/2009

21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-230:2005

29/09/2009

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

( dự thảo- thuyết minh )

Soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-229:2005

29/09/2009

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-241: 2006

14/09/2009

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-240: 2006

14/09/2009

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-239: 2006

14/09/2009

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-238: 2006

01/09/2009

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-237: 2006

01/09/2009

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-236: 2006

01/09/2009

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-235: 2006

01/09/2009

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-234: 2006

01/09/2009

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi TCN 68-192: 2003

15/05/2009

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát vô tuyến điện

( dự thảo- thuyết minh)

Soát xét, chuyển đổi từ Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/06/2001 của Tổng cục Bưu điện

15/05/2009

9

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số

( dự thảo - thuyết minh )

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

15/9/2009

8

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

( dự thảo - thuyết minh )

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

15/9/2009

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

( dự thảo - thuyết minh )

Theo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008

28/8/2009

15/9/2009

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL công ích

( dự thảo - thuyết minh )

Theo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn quốc gia năm 2008 (mục 1.2.15)

10/3/2009

10/5/2009

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại công ích

( dự thảo - thuyết minh )

Theo

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn quốc gia năm 2008 (mục 1.2.15)

10/3/2009

10/5/2009

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ kết nối Internet

( dự thảo - thuyết minh )

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL

( dự thảo - thuyết minh)

( dự thảo 3 - thuyết minh )

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất

( dự thảo - thuyết minh )

( dự thảo 3 - thuyết minh )

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

( dự thảo - thuyết minh )

( dự thảo 3 - thuyết minh )

Theo kế hoạch chuyển đổi TCN sang QCVN

25/9/2008

31/10/2008

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top