Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

Thứ ba, 09/04/2024 13:50

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận:

STT

Tên tổ chức chứng nhận

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông  (Cục Viễn thông)

288/GCN-BTTTT

01/ĐKCN-BTTTT

Sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông

01/8/2023

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động kiểm định:

STT

Tên tổ chức kiểm định

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)

348/GCN-BTTTT

01/ĐKKĐ-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

25/10/2023

Danh sách các tổ chức đã đăng ký hoạt động thử nghiệm:

STT

Tên tổ chức thử nghiệm

Số Giấy chứng nhận

Số đăng ký

Ngành, lĩnh vực đã đăng ký

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam)

223/GCN-BTTTT

01/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)

20/4/2026

2

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (Cục Viễn thông)

515/GCN-BTTTT

02/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông)

07/10/2027

3

Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC (VILAS 285)

478/GCN-BTTTT

03/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

07/10/2027

4

Tổng công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (VILAS 719 - Công ty TNHH MTV Thông tin M3)

614/GCN-BTTTT

04/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

08/12/2022

5

Công ty Cổ phần Dây và cáp SACOM (VILAS 792)

112/GCN-BTTTT

05/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(các sản phẩm cáp sợi quang và các sản phẩm liên quan)

05/3/2023

6

Trung tâm Giám định chất lượng (VILAS 305) thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc phòng)

292/GCN-BTTTT

07/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(các phép đo/thử nhiễu phát xạ và phát xạ giả)

06/8/2023

7

Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Sức sống mới

362/GCN-BTTTT

10/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông)

08/10/2023

8

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

393/GCN-BTTTT

11/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

06/11/2023

9

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

449/GCN-BTTTT

12/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

--/12/2023

10

Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet

230/GCN-BTTTT

13/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

06/6/2024

11

Công ty Cổ phần Đầu tư PITC

251/GCN-BTTTT

14/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

21/6/2024

12

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện

267/GCN-BTTTT

15/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

02/7/2024

13

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông FTS

295/GCN-BTTTT

16/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

22/7/2024

14

Trung tâm Chính phủ số thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia

24/GCN-BTTTT

17/ĐKTN-BTTTT

Công nghệ thông tin

(kiểm thử phần mềm)

31/01/2029

15

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

501/GCN-BTTTT

18/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

19/11/2024

16

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

514/GCN-BTTTT

19/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

26/11/2024

17

Công ty Cổ phần DT&C VINA

536/GCN-BTTTT

20/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(thử nghiệm tương thích điện từ trường của các thiết bị công nghệ thông tin)

10/12/2024

18

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

240/GCN-BTTTT

21/ĐKTN-BTTTT

(Sản phẩm, thiết bị và dịch vụ viễn thông)

08/6/2025

19

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng

249/GCN-BTTTT

22/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

12/6/2025

20

Công ty Cổ phần Kasati

357/GCN-BTTTT

23/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

17/8/2025

21

Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam

365/GCN-BTTTT

24/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(Pin lithium cho thiết bị di động)

20/8/2025

22

Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng

376/GCN-BTTTT

25/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

01/9/2020

23

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL

379/GCN-BTTTT

26/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

07/9/2025

24

Trung tâm Quản lý Điều hành mạng thuộc Ban Khai thác mạng (Tổng công ty Hạ tầng mạng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

23/GCN-BTTTT

27/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Chất lượng dịch vụ viễn thông và đài vô tuyến điện)

31/01/2029

25

Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

573/GCN-BTTTT

28/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

09/12/2025

26

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)

256/GCN-BTTTT

29/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

11/5/2026

27

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông (Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)

300/GCN-BTTTT

30/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

24/5/2026

28

Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương (Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương)

492/GCN-BTTTT

31/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

02/8/2026

29

Công ty Công nghệ thông tin VNPT

558/GCN-BTTTT

33/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đài vô tuyến điện)

22/11/2027

30

Công ty TNHH Thử nghiệm và Chứng nhận PSI

191/GCN-BTTTT

34/BĐTN-BTTTT

Điện – điện tử

(Pin lithium cho thiết bị cầm tay)

31/5/2028

31

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Sevices Việt Nam

375/GCN-BTTTT

35/ĐKTN-BTTTT

Điện - điện tử

(Sản phẩm chuyên ngành thông tin và truyền thông)

10/10/2028

32

Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel VHT

01/GCN-BTTTT

36/ĐKTN-BTTTT

Điện – điện tử

(Trạm gốc thông tin di động 5G)

02/01/2029

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top