Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Viễn thông, Internet, Tần số vô tuyến điện

Nhập khẩu thiết bị GPS

Nguyễn Thị Hà - 03:10 19/02/2024

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Doanh nghiệp chúng tôi dự định nhập khẩu thiết bị định vị toàn cầu GPS. Mục đích sử dụng là để đặt vào container hàng hóa xuất khẩu nhằm theo dõi hành trình của container hàng trong quá trình xuất khẩu. Sau khi tham khảo thông báo số 3516 TB-TCHQ ngày 06 07 2023 của Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan, chúng tôi xác định mã HS của thiết bị GPS là 85269190. Theo thông tư 04 2023 TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì thiết bị GPS này thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối chiếu theo mã HS 85269190 thì thiết bị GPS thuộc phụ lục II danh mục sản, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Tuy nhiên, dựa trên tài liệu kỹ thuật thì thiết bị GPS của chúng tôi không tích hợp các chức năng của hàng hóa thuộc phụ lục II danh mục sản, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy mà thiết bị tích hợp chức năng của hàng hóa thuộc phụ lục I danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, cụ thể là mục 1.1.1: Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất. Doanh nghiệp chúng tôi có 3 câu hỏi như sau: 1. Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp chúng tôi nhập khẩu thiết bị GPS sẽ được miễn kiểm tra chuyên ngành hay vẫn phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành các chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩn, hàng hóa nhóm 2 được tích hợp trong thiết bị GPS bị dù phần quy định mã HS các chức năng đó không có mã HS 85269190 của thiết bị mà chúng tôi nhập khẩu 2. Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp chúng tôi nhập khẩu thiết bị GPS chúng tôi có thể đăng ký kiểm tra chuyên ngành cả chức năng tương ứng với mà HS dù thực tế thiết bị GPS không tích hợp và các chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩn, hàng hóa nhóm 2 được tích hợp trong thiết bị GPS bị dù phần quy định mã HS các chức năng đó không có mã HS 85269190 của thiết bị mà chúng tôi nhập khẩu hay không 3. Trong trường hợp doanh nghiệp chúng tôi làm thủ tục Hải Quan nhập khẩu chỉ phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành các chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩn, hàng hóa nhóm 2 được tích hợp trong thiết bị GPS, khi Hải Quan yêu cầu chúng tôi đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo đúng mục có chứa mã HS của thiết bị GPS, ngoài việc cung cấp tài liệu kỹ thuật cho Hải Quan để chứng mình thiết bị GPS không tích hợp các chức năng của phụ lục II danh mục sản, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thì chúng tôi có thể làm gì khác để chứng mình hay không Chúng tôi có thể mang bộ hồ sơ nhập khẩu kèm tài liệu kỹ thuật của thiết bị GPS tới Cục Viễn thông để Cục Viễn thông kiểm tra và cấp giấy xác nhận thiết bị của chúng tôi không tích hợp các chức năng của phụ lục II danh mục sản, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy hay không Kính mong Bộ có thể giải đáp cho doanh nghiệp. Xin cám ơn

Trả lời

- Căn cứ tài liệu kỹ thuật, mã HS của sản phẩm, Quý Công ty xác định sản phẩm có thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT hay không. Trường hợp sản phẩm có mã HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì Quý Công ty phải thực hiện kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

- Trường hợp sản phẩm của Quý Công ty thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

 - Hồ sơ, thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được công khai tại cổng thông tin điện tử của Cục Viễn thông tại địa chỉ: https://vnta.gov.vn/doanhnghiep/Trang/default.aspx?IDMenu=11214.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top