Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghệ thông tin, điện tử, chữ ký số

Hỏi đáp - Trịnh Văn Quảng

Trịnh Văn Quảng - 12:47 03/08/2023

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông

Tôi đang lập dự toán chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của thông tư Số: 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020.

Tôi có thăc mắc là các phần chi phí quản lý dự án, chi phí đào tạo thì có tính thuế VAT không? Nếu có thì tính 10% hay 8%?

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Liên quan đến câu hỏi của độc giả, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số Quốc gia) trả lời như sau:

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 hướng dẫn về phương pháp xác định các chi phí: chi phí quản lý dự án (khoản 3 Điều 5); chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng, chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) (khoản 2 Điều 5). Việc xác định đối tượng chịu thuế, mức thuế suất giá trị gia tăng được thực hiện theo quy định của pháp luật Thuế giá trị gia tăng. Với nội dung này, đề nghị độc giả lấy ý kiến của Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top