Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghệ thông tin, điện tử, chữ ký số

Hỏi đáp - La Tố Quyên

La Tố Quyên - 04:53 10/07/2023

Dear Cục ATTT,

Chúng tôi là công ty TNHH FMC Marketing, đại diện cho công ty TNHH Nestle Việt Nam đăng ký định danh (brandname). Chúng tôi có một số thắc mắc về quy trình đăng ký như sau:

Theo thông tin về các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký định danh tại Điều 24: Nghị định 24 - 91/2020/NĐ-CP, thì cần các loại giấy tờ sau đây:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Bảng khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 1 phục lục của nghị định 91/2020/NĐ-CP

3. Giấy đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

4. Giấy đăng ký thương hiệu

5. Giấy Nestle ủy quyền cho FMC đăng ký Mẫu số 3

Câu hỏi 1: Ngoài 5 loại giấy tờ trên, thì chúng tôi có cần bổ sung thêm loại giấy tờ gì khác không?

Chẳng hạn như các giấy:

6. Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

7. Bản mô tả sản phẩm dịch vụ

8. Giấy phép kinh doanh

9. Bản tự công bố sản phẩm

10. Công văn đăng ký brandname

Câu hỏi 2: Tôi chọn hình thức nộp hồ sơ online tại website: https://dichvucong.mic.gov.vn/huong-dan

- Thì các loại giấy tờ chỉ cần bản scan từ hồ sơ gốc có đúng không?

Câu hỏi 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận thành công thì cần đóng lệ phí là bao nhiêu để duy trì định danh?

Câu hỏi 4: Nếu nộp hồ sơ offline thì thời hạn để bổ sung hồ sơ là 1 tháng có đúng không, nếu tổ chức không bổ sung thì hồ sơ đăng ký sẽ bị hết hạn và không được hoàn trả lại?

Trên đây là những thắc mắc của chúng tôi về việc đăng ký định danh, rất mong Cục ATTT giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Câu hỏi 1:

Căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, thành phần hồ sơ đăng ký tên định danh đối với tổ chức bao gồm:

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;

- Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP;

- Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký, hai bên làm Giấy Ủy quyền theo Mẫu số 03.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp cần nộp một số tài liệu để minh chứng cho các thông tin trong bản khai cấp tên định danh theo từng trường hợp, ví dụ như: Tài liệu về sản phẩm, dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh đã khai tại mục số 3 trong bản khai; Tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tên miền (ví dụ như Giấy chứng nhận đăng ký tên miền, hợp đồng mua bán tên miền, …); Tài liệu chứng minh cho việc được phép kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan; Các văn bản xác minh thông tin về người quản lý tên định danh và người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh đã khai.

Câu hỏi 2:

Đối với hồ sơ điện tử nộp trên hệ thống dịch vụ công, hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính cần nộp phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Việc nộp hồ sơ nếu chỉ là các bản scan từ hồ sơ gốc sẽ không đủ cơ sở pháp lý để thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

Câu hỏi 3:

Theo quy định tại Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận tên định danh lần đầu phải nộp là 200.000đ/lần và chưa có quy định về chi phí duy trì tên định danh sau khi được cấp.

Câu hỏi 4:

Hiện nay chưa có quy định cụ thể về thời hạn nộp bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp thực hiện bổ sung hồ sơ sớm nhất có thể để hoàn thiện quy trình cấp Giấy chứng nhận tên định danh.

Việc hoàn trả hồ sơ cần căn cứ vào đề nghị bằng văn bản của chính cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top