Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghệ thông tin, điện tử, chữ ký số

Hỏi đáp - Nguyễn Thành Phố

Nguyễn Thành Phố - 04:34 04/07/2023

Kính gửi Cục Công Nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông.

Sau khi đọc thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 có hiệu lực 28/4/2014.

Tôi cần giải đáp giúp ở khoản 2 điều 1 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 có hiệu lực 28/4/2014 như thế nào là: "cá nhân trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT"

Vd như: nếu để tốt nghiệp một lớp trung cấp hay cao đẳng mà nhà trường yêu cầu phải có chứng chỉ tin học này mới đủ điều kiện ra trường( mới được lấy bằng tốt nghiệp) vậy có đúng theo tinh thần của thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 có hiệu lực 28/4/2014 này chưa.

Còn trường hợp đã có những chứng chỉ tin học A,B.. tin học trước khi Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 có hiệu lực 28/4/2014 có hiệu lực - thì những chứng chỉ này có còn giá trị sử dụng hay không hay cũng hết giá trị sử dụng. 

Nếu chứng chỉ A, B tin học trước ngày thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 có hiệu lực 28/4/2014 còn hiệu lực thì chứng chỉ a sẽ tương đương với chứng chỉ nào theo thông tư mới này.

Rất mong sớm có câu giải đáp từ Cục, vì tôi đã gọi điện thoại để trình bày nhưng không ai nhấc máy nên đành gửi thư này - rất mong thông cảm và giúp giải đáp , trong khi chờ đợi tôi xin chân thành biết ơn.

Kính đơn.

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Khoản 2 điều 1 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định “Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT”. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc có liên quan được hiểu bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT hoặc sử dụng kết quả của hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT mà hoạt động đánh giá đó có áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT như chứng chỉ ứng dụng CNTT.

- Về chứng chỉ ứng dụng CNTT thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Về việc cơ sở đào tạo yêu cầu phải có chứng chỉ tin học mới đủ điều kiện ra trường không thuộc quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT và chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên trung cấp và cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp) do vậy đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan này để có hướng dẫn, giải đáp.

- Về trường hợp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực:

Căn cứ Khoản 2, Điều 23, Thông tư liên tịch số17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ TTTT và Bộ GDĐT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 10/8/2016) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Như vậy, các chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 (theo Quyết định số21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top