Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghệ thông tin, điện tử, chữ ký số

Hỏi đáp - Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hữu Đức - 05:37 07/07/2023

 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong quá trình nghiên cứu Thông tư 08/2022/TT-BTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin ban hành ngày 30/06/2023 (Thông tư 08), tôi chưa rõ nội dung dưới đây:

“Theo Điều 2 Thông tư 08 quy định:

1. Các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, bao gồm: Sư phạm tin học, toán ứng dụng, toán tin, đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, điện tử và tin học, công nghệ truyền thông và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Điện tử - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở toán học cho tin học.”

Như vậy các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 nêu trên có được coi là một trong các lĩnh vực thuộc ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương với ngành công nghệ thông tin hay không?

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và phản hồi của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng.

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông  (Vụ Tổ chức cán bộ) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Liên quan đến câu hỏi của độc giả về các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 nêu trên có được coi là một trong các lĩnh vực thuộc ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương với ngành công nghệ thông tin hay không, Bộ TTTT xin được trả lời như sau:

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin và đối tượng áp dụng là các chức danh viên chức đang làm công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Việc xác định các ngành đào tạo về công nghệ thông tin tại khoản 1 Điều 2 và ngành gần về công nghệ thông tin tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 chỉ được áp dụng để xác định mã số, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin (trong trường hợp đơn vị sự nghiệp bố trí vị trí chuyên trách an toàn thông tin theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt), không xác định trong các hoạt động khác. 

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top