Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Công nghệ thông tin, điện tử, chữ ký số

Hỏi đáp - Nguyễn Tuấn Sơn

Nguyễn Tuấn Sơn - 05:09 23/07/2023

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Hiện nay nhiều cán bộ là viên chức chuyên trách về CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công lập (y tế, trung tâm HCC, viên chức ban sự nghiệp, các trung tâm về công nghệ thuộc sở) đã có thời gian công tác trên 10 năm, đáp ứng về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BTTTT, đã được đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và xếp lương các chức danh chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Việc nâng hạng (hạng III lên II) cho nguồn cán bộ này là một trong những cách giữ chân trong tình hình ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên việc thực hiện xét hoặc thi nâng hạng viên chức CNTT, ATTT chưa được quan tâm và hướng dẫn cụ thể.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: “các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng”. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh chỉ chủ trì tổ chức thi cho viên chức hành chính, các viên chức chuyên ngành (khoa học công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao - du lịch, lưu trữ,..) vẫn đang do các Bộ chủ quản chủ trì, tỉnh thực hiện cử cán bộ đủ điều kiện tham gia dự thi.

Bộ Thông tin và Truyền thông với trách nhiệm quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông thì với các trường hợp cán bộ công tác mong muốn được nâng hạng chức danh nghề nghiệp cần thực hiện như thế nào? Chỉ tiêu phân bổ (nếu có) ra sao khi tổ chức thi ( hoặc xét) nâng hạng? Bộ chủ trì tổ chức thi hay giao cho địa phương?

Qua nội dung câu hỏi rất mong muốn bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn chính thức gửi các địa phương để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Rất mong được Quý Bộ giải đáp sớm.

 

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được quy định như sau:

- Tại khoản 1, Bộ TTTT (Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành) chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng;

- Tại khoản 2, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

Vì vậy, đề nghị độc giả liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa phương để được hướng dẫn.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top