Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Bưu chính, chuyển phát

Hỏi đáp - Quach Gia Hy

Quach Gia Hy - 08:46 11/07/2023

Kính chào Qúy Cơ quan, hiện nay tôi đang có nhu cầu thực hiện hoạt động bưu chính, thuộc trường hợp cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg. Đối với trường hợp này thì tôi phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính và thông báo hoạt động bưu chính theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, tôi thắc mắc về việc có thể thực hiện hai thủ tục này cùng lúc không? Hay phải hoàn tất việc cấp giấy phép hoạt động bưu chính mới có thể thực hiện đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính?

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bưu chính thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg phải có giấy phép bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

- Căn cứ tình huống Ông/Bà đưa ra thì Ông/Bà hiện có nhu cầu thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 2kg, thuộc điểm b, khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính quy định về hoạt động bưu chính phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Như vậy, Ông/Bà không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, mà chỉ phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (nếu cung ứng dịch vụ phạm vi liên tỉnh, quốc tế) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông (nếu cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh).

- Trường hợp Ông/Bà có nhu cầu cung ứng cả dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bưu chính và thực hiện các hoạt động bưu chính quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính (như: Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg; cung ứng dịch vụ gói, kiện…)thìÔng/Bà có thể thực hiện đồng thời cả 2 thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính quy định tại Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP  và thủ tục đề nghị cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính quy định tại khoản Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP,  khoản 5 Điều 1 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP .

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top