Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Bưu chính, chuyển phát

Hỏi đáp - CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG VẬN TẢI DHL (VIỆT NAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG VẬN TẢI DHL (VIỆT NAM) - 11:19 26/09/2021

Thủ tục đăng ký Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho địa điểm kinh doanh

-  Hiện nay, Công ty ty chúng tôi Công ty đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Văn bản Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính số 1714/XN-BTTTT ngày 19/5/2017 nhằm cung cứng dịch vụ gói, kiện trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), bao gồm cả Thành phố Hà Nội.

-  Căn cứ theo Điểm g, Khoản 1, Điều 25 Luật Bưu chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính với Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền.

“Điều 25. Thông báo hoạt động bưu chính:

1. Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính: …

g) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;…”

-    Công ty chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định về thông báo hoạt động bưu chính đối với các chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có). Tuy nhiên, Công ty hiện đã thành lập được một số địa điểm kinh doanh như sau:

+ Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Vận tải DHL (Việt Nam) tại Thành Phố Hà Nội;

+ Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Vận tải DHL (Việt Nam) tại Thành Phố Hồ Chí Minh;

+  Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Vận tải dh DHL (Việt Nam) tại Thủ Đức.

Công ty chúng tôi kính mong Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn nếu các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cũng sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính với Sở Thông tin và Truyền thông tại nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Công ty mong được sớm nhận được phản hồi từ Quý cơ quan và xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

 Theo quy định pháp luật bưu chính hiện hành, địa điểm kinh doanh của Công ty vận tải DHL không phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, địa điểm kinh doanh của Công ty vận tải DHL phải thực hiện việc báo cáo thống kê tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính và Thông tư số 10/2018/TT - BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông, cụ thể như sau:

1.  Về đơn vị báo cáo, cơ quan nhận báo cáo

STT Trường hợp Đơn vị báo cáo Cơ quan nhận báo cáo
1

Trường hợp 1: Địa điểm kinh doanh có địa chỉ ở cùng tỉnh/thành phố với đơn vị quản lý (Doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)

Vd: Địa điểm kinh doanh của Công ty vận tải DHL tại TP Hồ Chí Minh

Đơn vị quản lý (1)

Vd: Công ty vận tải DHL (hoặc Chi nhánh Công ty vận tải DHL  tại TP Hồ Chí Minh)

Sở TTTT nơi đặt đơn vị quản lý

Vd: Sở TTTT TP Hồ Chí Minh

2

Trường hợp 2: Địa điểm kinh doanh có địa chỉ ở tỉnh/thành phố khác tỉnh/thành phố với đơn vị quản lý

Vd: Địa điểm kinh doanh của Công ty vận tải DHL tại Hà Nội

Địa điểm kinh doanh tự lập và nộp

Vd: Địa điểm kinh doanh của Công ty vận tải DHL tại TP Hà Nội

Sở TTTT nơi đặt địa điểm điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Vd: Sở TTTT TP Hà Nội

(1) Đơn vị quản lý không phải lập báo cáo riêng gửi Sở TTTT về tình hình SXKD của địa điểm kinh doanh (vì các nội dung này đã có trong báo cáo của đơn vị quản lý gửi các cơ quan quản lý nhà nước liên quan khi thực hiện báo cáo theo quy định)

2. Về biểu mẫu; kỳ và thời hạn báo cáo

- Biểu mẫu và kỳ báo cáo: Việc báo cáo của các đơn vị được thực hiện theo các nội dung tại mục Biểu mẫu báo cáo thống kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/137701/Bieu-bao-cao-thong-kelinh-vuc-Buu-chinh.html

- Thời bạn báo cáo:

+ Báo cáo quý: Chậm nhất ngày 10 tháng sau của quý báo cáo;

+ Báo cáo năm: Chậm nhất ngày 15/3 của năm tiếp theo

Trường hợp không thực hiện báo cáo đúng theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xem xét xử lý theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và pháp luật có liên quan khác.

 
Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top