Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Bưu chính, chuyển phát

Cước phí vận chuyển

Trần Doãn Toàn - 05:35 29/03/2024

Tôi là doanh nghiệp Bưu chính, chúng tôi thay đổi bảng cước phí vận chuyển, chúng tôi cần hướng dẫn thực hiện việc gửi thông báo thay đổi này lên Bộ TT&TT. Xin trân trọng cảm ơn

Trả lời

Về nội dung câu hỏi của độc giả, Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Khi thay đổi bảng giá cước dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính./.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top