Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Bưu chính, chuyển phát

Hỏi đáp - Lê Thu

Lê Thu - 02:55 11/11/2022

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực logistic, chúng tôi muốn triển khai dịch vụ bưu chính là cung cấp dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa (không cung ứng dịch vụ thư) và thu phí dịch vụ bưu chính từ khách hàng. Công ty tôi không sở hữu/sử dụng đội xe riêng mà thuê dịch vụ vận tải hàng hóa từ các doanh nghiệp có giấy phép vận tải hàng hóa.

1) Tôi muốn hỏi nếu chỉ cung cấp dịch vụ gói, kiện hàng hóa (không cung ứng dịch vụ thư) thì bên cạnh việc phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động bưu chính theo quy định tại Điều 25.1 (c) Luật Bưu Chính, công ty tôi có phải xin cấp giấy kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định tại Điều 21.1 Luật Bưu Chính không? 

2) Giả định sau này công ty tôi có mở rộng thêm cung ứng dịch vụ thư với loại hình: (i)  cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kg và (ii) cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg (không phải dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg) thì chúng tôi có cần xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định tại Điều 21.1 Luật Bưu chính không?

Trả lời

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính) xin trả lời câu hỏi của quý Ông (Bà) như sau:

1. Trường hợp Công ty của Ông (Bà) dự kiến tham gia thị trường bưu chính và chỉ cung cấp dịch vụ gói, kiện hàng hóa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính thì Ông (Bà) chỉ phải làm thủ tục Thông báo hoạt động bưu chính mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính.

Hồ sơ Thông báo hoạt động bưu chính được quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung  của Luật Bưu chính và tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

2. Trường hợp sau này, Công ty Ông (Bà) mở rộng thêm hoạt động (1) “Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam” và (2) “Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam” quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính thì Ông (Bà) chỉ cần làm thủ tục “Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top