Chi tiết Hỏi đáp thuộc lĩnh vực

Tổng hợp

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phạm Thị Kim Quyên - 04:06 29/03/2024

Kính chào anh, chị. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng có một số vướng mắc về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 2, điểm b, khoản 3 điều 3, chương II và Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT thì Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thông tin và truyền thông do địa phương quản lý. Theo hướng dẫn này thì Ủy ban nhân dân tỉnh hay gọi là cơ quan cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn. Xin hỏi: 1. Phần thực hiện tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn này Ủy ban nhân dân tỉnh có thể giao về cho cấp huyện tổ chức được không . 2. Nguồn kinh phí được phân bổ trong năm không đủ để chi cho công tác bồi dưỡng, tập huấn theo chế độ quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC thì có thể rút ngắn thời gian theo khung của chương trình nâng cao năng lực tại phụ luc 02 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT hay không. Rất mong nhận được phúc đáp của anh, chị để đơn vị sớm kịp nắm rõ và triển khai. Trân trọng.

Trả lời

1. Tại điểm b, khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình (Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT) đã quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thông tin và truyền thông do địa phương quản lý (không bao gồm các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do địa phương quản lý)”. Do đó, việc tổ chức triển khai tại địa phương do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí. 

 2. Tại điểm c, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ TT&TT có quy định: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng: Thời lượng tổ chức trực tiếp không quá 05 ngày (bao gồm cả thời gian đi thực tế và đánh giá kết quả). Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Sở TT&TT căn cứ nguồn kinh phí được cấp hàng năm, quy mô, đối tượng tập huấn để xây dựng nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn cho phù hợp. 

Trân trọng./.

Gửi câu hỏi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top