Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020

HỎI ĐÁP

Quản lý đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ như thế nào?

18/12/2009 12:35 CH Xem cỡ chữ

Hỏi: Đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ được quản lý như thế nào?

Trả lời: Điều 9 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về quản lý đại lý Internet, trong đó cả đại lý Internet có thu cước và không thu cước người sử dụng đều bị quản lý giống nhau. Riêng đại lý Internet không thu cước người sử dụng dịch vụ không phải chấp hành quy định liên quan đến giá cước đối với người sử dụng dịch vụ.
 

Lượt truy cập: 465

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)