Sự kiện: Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Tổng công ty Viễn thông MobiFone trúng đấu giá quyền sử dụng băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Tổng công ty Viễn thông MobiFone trúng đấu giá quyền sử dụng băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Chiều ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Ngày 20/6/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt có thông báo số 114/2024/TBĐG mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) và Quy chế cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).Xem chi tiết Thông báo và Quy chế tại đây:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ lựa chọn tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3), Cục Tần số Vô tuyến điện đã ban hành Thông báo số 876/TB-CTS ngày 12/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần  3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo số 822/TB-CTS ngày 03/6/2024 của Cục Tần số vô tuyến điện Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Ngày 21/5/2024, Bộ TT&TT đã ban hành Thông báo số 134/TB-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

(Mic.gov.vn) -  Thông báo số 90/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

(Mic.gov.vn) -  Thông báo số 91/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trúng đấu giá quyền sử dụng khối băng tần C2 (3700MHz - 3800MHz)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trúng đấu giá quyền sử dụng khối băng tần C2 (3700MHz - 3800MHz)

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 19/3/2024, Bộ TT&TT tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700MHz - 3800MHz).

Đấu giá khối băng tần B1 (2500MHz - 2600MHz) mở ra kỷ nguyên mới cho 5G Việt Nam

Đấu giá khối băng tần B1 (2500MHz - 2600MHz) mở ra kỷ nguyên mới cho 5G Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 08/3/2024, Bộ TT&TT tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500MHz - 2600MHz).

Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

(Mic.gov.vn) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) (Tổ chức đấu giá tài sản) vừa có các thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ với các khối băng tần B1 (2500-2600 MHz); C2 (3700 - 3800 MHz) và C3 (3800 - 3900 MHz).

Thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện  đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz

Thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz

(Mic.gov.vn) -  Ngày 17/1/2024, Bộ TT&TT đã ban hành Thông báo số 13/TB-BTTTT phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Bộ TT&TT ban hành phương án đấu giá băng tần 2500-2600MHz

Bộ TT&TT ban hành phương án đấu giá băng tần 2500-2600MHz

Ngày 25/10/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top