Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

Thứ tư, 10/04/2024 14:24

(Mic.gov.vn) -  Thông báo số 91/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia (Công ty Đấu giá) phát hành Thông báo đấu giá tài sản số 405/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C2/2024/QC-ĐG cho tài sản đấu giá là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 .

Ngày 19/3/2024, tại trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện (Số 115, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội), Công ty Đấu giá đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 .

Ngày 20/3/2024, Công ty Đấu giá có Thông báo số 681/2024/TB-KQ về kết quả Cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 .

Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 . Một số thông tin cụ thể như sau:

- Tổ chức trúng đấu giá: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Khối băng tần trúng đấu giá: Khối băng tần C2 ;

- Thời hạn được phép sử dụng khối băng tần trúng đấu giá: 15 năm được xác định tại giấy phép sử dụng băng tần cấp cho tổ chức trúng đấu giá;

- Số tiền trúng đấu giá (tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ 15 năm được phép sử dụng băng tần): 2.581.892.500.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tám mươi mốt tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top