Thông báo Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông báo Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Ngày 21/5/2024, Bộ TT&TT đã ban hành Thông báo số 134/TB-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

Thông cáo báo chí "Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023"

Thông cáo báo chí "Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023"

Ngày 09/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí "Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023".

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Qúy I/2024 của Bộ TT&TT

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Qúy I/2024 của Bộ TT&TT

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Qúy I/2024 của Bộ TT&TT

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 4/2024 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT đang được báo chí và dư luận quan tâm.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Bộ đang triển khai thanh lý tài sản là 03 xe ô tô cũ đã qua thời gian sử dụng. Để tiếp tục thực hiện quy trình đấu giá thanh lý tài sản, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá.

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với đối tượng quản lý

Tài liệu Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với đối tượng quản lý

Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với đối tượng quản lý.

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

(Mic.gov.vn) -  Thông báo số 90/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

(Mic.gov.vn) -  Thông báo số 91/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA)

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA)

(Mic.gov.vn) -Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau - MRA). Cập nhật ngày 10/4/2024.

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 3/2024 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới; đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT đang được báo chí và dư luận quan tâm.

Tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn phòng Bộ TT&TT thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Bộ TT&TT thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

(Mic.gov.vn) - Thông báo số 236/TB-VP ngày 18/3/2024 của Văn phòng Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Ngày 12/3/2024, Cục Báo chí đã ban hành Kết luận số 01/KL-CBC về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn.

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu Họp báo thường kỳ tháng 3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 06/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 02/2024; kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT được báo chí và dư luận quan tâm.  Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì họp báo.

Tổng hợp tình hình công khai

Tổng hợp tình hình công khai

Cập nhật ngày 19/02/2024.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top