Tags: Chính phủ điện tử

Quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung thúc đẩy Chính phủ số

Quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung thúc đẩy Chính phủ số

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung. Dự thảo đang được đăng trên Cổng TTĐT của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp.

Quy định mới về cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng TTĐT của cơ quan nhà nước

Quy định mới về cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng TTĐT của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/12/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT về quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Ưu tiên giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của báo chí bằng văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản

Ưu tiên giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của báo chí bằng văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản

(Mic.gov.vn) - Nhằm rút ngắn thời gian xử lý, công khai, minh bạch, tối ưu hóa các quy trình phối hợp, tương tác giữa cơ quan nhà nước với cơ quan báo chí, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tiếp nhận và ưu tiên giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin, đề nghị làm việc, phối hợp công tác của cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, kể từ ngày 01/3/2024.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, hoàn thành trong quý I năm 2024

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/01/2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/12/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Bộ TT&TT năm 2023

Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Bộ TT&TT năm 2023

(Mic.gov.vn) - Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); cải cách TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch về kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương

Ngày 21/11/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương.  Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi lễ.

Tăng cường sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử tại Đắk Lắk

Tăng cường sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử tại Đắk Lắk

Ngày 26/10/2023, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông – UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2023.

Phát biểu Khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng  tại Chương trình Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Phát biểu Khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Chương trình Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Sáng ngày 10/10/2023, Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các doanh nghiệp và các trường đại học, học viện. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu khai mạc sự kiện. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Bộ trưởng.

Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 150 hệ thống thông tin, CSDL của các cơ quan, đơn vị; công khai toàn bộ hơn 6,3 nghìn TTHC, trong đó đã cung cấp 4.543 dịch vụ công trực tuyến (tăng 95 dịch vụ công so với tháng 8/2023).

Hà Tĩnh đã đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số

Hà Tĩnh đã đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số

Trên cơ sở quan điểm chủ động tiếp cận và tham gia sâu vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển đất nước từ các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị và của Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; trong đó, có 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp cận, ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, nhất là quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương để tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023

Thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, nhất là quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương để tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác này.

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với hai Đại học quốc gia

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với hai Đại học quốc gia

Sáng ngày 06/9/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng .

Phát huy vai trò, vị trí của các Cổng TTĐT bộ, ngành

Phát huy vai trò, vị trí của các Cổng TTĐT bộ, ngành

Cùng với cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, thời gian qua Chính phủ rất quan tâm đến hoạt động của các Cổng Thông tin điện tử, đây là một nội dung quan trọng nhằm xây dựng và thực hiện truyền thông số, hướng đến Chính phủ số.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top