Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/06/2019

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

07/05/2019 10:22 SA Xem cỡ chữ

1. Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 thuộc Cục Viễn thông

Địa chỉ: Số 60, đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39919066

Đã đăng ký hoạt động kiểm định đối với lĩnh vực điện – điện tử (trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng)

Số đăng ký: 02/ĐKKĐ-BTTTT

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký./.

Lượt truy cập: 51

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)