Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 09/06/2023

TÀI LIỆU

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác QLNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

13/07/2015 15:12 CH Xem cỡ chữ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng gửi dự thảo Báo cáo sơ kết công tác QLNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 để phục vụ Hội nghị Sơ kết công tác TTTT 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ.

Để xem toàn văn Dự thảo báo cáo, vui lòng tải về tại đây.

Lượt truy cập: 4356

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)