Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

TÀI LIỆU

Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước

04/03/2015 13:43 CH Xem cỡ chữ

Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước (Kèm theo Công văn số 430/BTTTT-CATTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Để xem toàn văn tài liệu, vui lòng bấm vào đây.

Lượt truy cập: 3190

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)