Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

XUẤT BẢN

Số liệu thống kê lĩnh vực In năm 2007

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Nguồn: Cục Xuất bản

- Tổng số: 1200 cơ sở in

- Sản lượng trang in năm 2007: 650 tỷ trang (13 x 19cm)

- Doanh thu: 40.091,7 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 2.176,2 tỷ đồng

Lượt truy cập: 1811

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)