Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet 6 tháng năm 2012

12/07/2012 08:53 SA Xem cỡ chữ

Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet của Việt Nam tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh mẽ đặc biệt là mạng di động 3G. Các doanh nghiệp như VinaPhone, MobiFone, Viettel đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới và cung cấp dịch vụ như đã cam kết. Trên toàn quốc hiện có khoảng 59.000 vị trí lắp đặt các loại trạm BTS, trong đó có hơn 20.000 trạm Node B.

Số thuê bao điện thoại phát triển mới sáu tháng đầu năm ước tính đạt 5498,9 nghìn thuê bao, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: 13,7 nghìn thuê bao cố định, bằng 41,7% cùng kỳ và 5485,2 nghìn thuê bao di động, tăng 18,4%. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 6/2012 ước tính đạt 135,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,2 triệu thuê bao cố định, giảm 1,8% và 120,7 triệu thuê bao di động, tăng 2,8%. Số thuê bao internet trên cả nước tính đến cuối tháng 6/2012 ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 26,5% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng internet tại thời điểm cuối tháng Sáu năm 2012 ước tính đạt 32,4 triệu người, tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2011. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông sáu tháng đầu năm nay ước tính đạt 74,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2011. 

Số lượng tên miền phát triển mới tăng ổn định. Tính đến 31/5/2012 đã phát triển mới được 32.220 tên miền, nâng tổng số tên miền truyền thống “.vn” hiện có lên 202.374 tên.

Doanh thu bưu chính, viễn thông (số liệu 5 tháng đầu năm 2012) ước đạt 60,3 nghìn tỷ đồng (tăng 12,6 % so với cùng kỳ năm 2011). Tốc độ phát triển thuê bao điện thoại ước đạt 135 triệu thuê bao (tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2011), trong đó 15,3 triệu thuê bao cố định (giảm 1,7%  so với cùng thời điểm năm 2011), 119,1 triệu thuê bao di động (tăng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2011). Toàn quốc có 4,4 triệu thuê bao Internet (tăng 19,6% so với cùng thời điểm năm 2011).  

Nguồn: Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Lượt truy cập: 2869

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)