Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thống kê máy vi tính/thiết bị truyền thông đa phương tiện

01/11/2010 14:30 CH Xem cỡ chữ

  2008
4.1. Số lượng máy vi tính cá nhân để bàn, xách tay (ước tính)  
4.2. Số máy vi tính cá nhân /  

 

Số hộ gia đình có sử dụng truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, vệ tinh/100 hộ gia đình

TT Phân loại 2008
1 Truyền hình cáp 6,8
2 Truyền hình kỹ thuật số, vệ tinh (ước tính) 20

 

 

Lượt truy cập: 570

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)