Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Bản tin và Poster 2014

04/12/2014 16:07 CH Xem cỡ chữ

 

BẢN TIN THÔNG BÁO VỀ SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”, với mục tiêu là hoàn thành việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất hiện nay từ công nghệ tương tự sang công nghệ số trước năm 2020.
Việc chuyển đổi công nghệ truyền hình mặt đất tương tự sang truyền hình số mặt đất là xu hướng tất yếu, đã và đang được thực hiện thành công ở nhiều nước trên thế giới, đem lại nhiều lợi ích chung cho xã hội với số lượng kênh chương trình nhiều hơn, chất lượng cao hơn và bảo đảm tiết kiệm năng lượng, nguồn tài nguyên tần số quốc gia, trong khi đó việc chuyển đổi đối với người xem cũng hoàn toàn không phức tạp.
Truyền hình số là gì?

Truyền hình kỹ thuật số là một phương thức mới, hiện đại để phát sóng tín hiệu truyền hình, khác với phương thức phát sóng truyền hình tương tự hiện nay. Hiện nay, nhiều hộ gia đình trên thế giới đã và đang chuyển sang sử dụng truyền hình số...

Download bản tin tại đây.

Download brochure tại đây.

Download poster tại đây.

Lượt truy cập: 4032

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )