Danh mục tối thiểu thiết bị cấp thoát nước

9/3/2014 9:54:43 AM


Căn cứ Thông tư số: 18 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 8  tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc.

- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CẤP, THOÁT NƯỚC (Trình độ cao đẳng)

- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CẤP, THOÁT NƯỚC (Trình độ Trung cấp nghề)