Thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2014

6/6/2014 2:15:51 PM

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2014”


Để đáp ứng nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện điều kiện thi thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp cho các cán bộ, viên chức là biên tập viên, phóng viên lên biên tập viên chính, phóng viên chính; đồng thời cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kỹ năng tác nghiệp trong tình hình mới đối với hoạt động báo chí, xuất bản.
 
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) chiêu sinh Khóa “Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên năm 2014” với các nội dung sau:  
 
1. Đối tượng học viên
- Biên tập viên, Phóng viên có nguyện vọng thi nâng ngạch lên Biên tập viên chính, Phóng viên chính.
- Biên tập viên, Phóng viên có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật thông tin.
 
2.  Nội dung chương trình
 Theo Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm 20 chuyên đề với 240 tiết (224 tiết học, 12 tiết kiểm tra và 04 tiết hướng dẫn viết thu hoạch). 
 
3. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập
 - Thời gian học tập: 02 tháng (dự kiến khai giảng vào tháng 8 năm 2014).
 - Địa điểm: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Hình thức: học tập trung.
 
4. Kinh phí 
 Học viên đóng góp hoặc trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị. Căn cứ theo nhu cầu thực tế và số lượng học viên, mức kinh phí sẽ được thông báo cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị sau.
 
5. Thông tin liên hệ:
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Số 48 đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại: 04. 3766 5959  máy lẻ 102 - Fax: 04. 3766 8994;
Website: www.ics.edu.vn;
(Hoặc: ông Phạm Văn Dũng; Email: dungpv@mic.gov.vn; ĐT: 0983367109)
 
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học nêu trên, xin gửi danh sách đăng ký về Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2014.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT