Vinaphone đoạt quán quân về chất lượng thoại và tỷ lệ cuộc gọi thiết lập thành công

6/19/2009 3:20:38 PM

Ngày 10/6/2009, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đo kiểm chất lượng mạng VinaPhone tại Đà nẵng. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng phục vụ của mạng VinaPhone đều vượt mức so với tiêu chuẩn Ngành. Trong đó, VinaPhone đang nắm giữ quán quân về hai chỉ tiêu quan trọng nhất là điểm chất lượng thoại và tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công.


Ngày 10/6/2009, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đo kiểm chất lượng mạng VinaPhone tại Đà nẵng. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng phục vụ của mạng VinaPhone đều vượt mức so với tiêu chuẩn Ngành. Trong đó, VinaPhone đang nắm giữ quán quân về hai chỉ tiêu quan trọng nhất là điểm chất lượng thoại và tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công.

Theo công bố của Cục quản lý Chất lượng CNTT - TT, kết quả đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chất lượng phục vụ của VinaPhone đều vượt các tiêu chuẩn của Ngành. Các chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng mạng di động là tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công lên đến 99,63% (tiêu chuẩn ngành cho phép là ≥92%), chất lượng thoại đạt đến 3,52 điểm (tiêu chuẩn trung bình ≥3 điểm). Như vậy, với việc công bố chất lượng mạng di động của Cục quản lý Chất lượng CNTT - TT cho đến thời diểm này tạm thời VinaPhone đang đoạt quán quân về hai chỉ tiêu quan trọng nhất là điểm chất lượng thoại và tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công. Bên cạnh đó tỷ lệ cuộc gọi rơi của VinaPhone cũng có chỉ số khá thấp là 0,47% (trong khi đó tiêu chuẩn ngành cho phép là ≤5%).

Theo kết quả đo kiểm của Cục quản lý Chất lượng CNTT – TT, VinaPhone cũng đạt “điểm tuyệt đối” về độ chính xác khi ghi cước cuộc gọi, không có trường hợp nào cuộc gọi bị ghị cước sai hoặc thời gian đàm thoại sai hoặc bị lập hóa đơn sai. Tỷ lệ cuộc gọi thành công (và được trả lời trong vòng 60 giây) vào bộ phận CSKH đạt đến 98,82% (tiêu chuẩn nghành là ≥80%). Độ khả dụng của dịch vụ (độ thông toàn trình của mạng) cũng gần như đạt điểm tuyệt đối (99,916% so với tiêu chuẩn 99,5%).

Kết quả đo kiểm nội bộ của VinaPhone trong quý I/2009 tại một số Tỉnh, Thành phố khác cũng cho thấy các chỉ tiêu chất lượng đều vượt xa tiêu chuẩn ngành.

Năm 2009 đánh dấu sự bứt phá ngoạn mục của VinaPhone trong hàng loạt các chỉ tiêu chất lượng và dịch vụ, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của VinaPhone trong việc đầu tư, tối ưu hóa mạng, hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ. Tổng số trạm BTS đang hoạt động của VinaPhone hiện đã lên đến 10.000 trạm. Các hệ thống về Call Center, hệ thống truy cập GPRS/EDGE, các tổng đài…cũng được đầu tư nâng cấp hàng loạt trong thời gian qua.

Đợt giảm cước lớn chưa từng có từ 5/6/2009 càng thể hiện rõ quyết tâm của VinaPhone trong việc phát triển thị trường, vì khách hàng. Mức cước di động hiện tại của VinaPhone đang ở mức thấp nhất trên thị trường.

Phát huy lợi thế về dịch vụ gia tăng (VinaPhone đoạt giải mạng di động có dịch vụ phi thoại tốt nhất năm 2008 – Vietnam Mobile Award 2008), VinaPhone hiện đang không ngừng đưa ra các dịch vụ mới tiện ích cho khách hàng trong đầu năm 2009 như IDD-1714, Say2Send (nhắn tin thoại) và đang chuân bị hàng loạt các dịch vụ hấp dẫn khác cho mạng 3G dự kiến triển khai vào đầu quý III/2009. VinaPhone hiện có gần 20 triệu thuê bao thực đang hoạt động, dự kiến đạt chỉ tiêu doanh thu 20.000 tỷ đồng trong năm 2009.

Bảng kết quả đo kiểm chất lượng mạng VinaPhone

Chỉ tiêu VinaPhone (đo tại Đà nẵng,) Tiêu chuẩn ngành
1. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật
Tỷ lệ cuộc gọi thiết lập thành công (CSSR) 99,63% ≥92%
Tỷ lệ cuộc gọi rơi (CDR) 0,47% ≥5%
Chất lượng thoại 3,52 ≥3 điểm
Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai 0% ≤0,1%
Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai 0% ≤0,1%
Tỷ lệ cuộc gọi tính cước, lập hóa đơn sai 0% ≤0,1%
2. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ
Độ khả dụng của dịch vụ 99,916% ≥99,5%
Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ 0,012 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng ≤0,025 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng
Hồi âm khiếu nại của khách hàng 100% khiếu nại được hồi âm trong 48 giờ 100% khiếu nại được hồi âm trong 48 giờ
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24h trong ngày 24h trong ngày
Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng 98,82% tổng số cuộc gọi chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây.

Nguồn thông tin: Công văn số 0001-09/TT3-DV ngày 10/6/2009 của Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông công bố kết quả đo kiểm VinaPhone tại Đà nẵng.