Viễn thông Hải Phòng: Tài trợ phòng máy tính cho trường THCS Bắc Sơn

5/29/2009 9:37:26 AM

Ngày 22/5/2009, tại Hải Phòng, Vễn thông Hải Phòng tổ chức tặng phòng máy tính cho trường THCS Bắc Sơn (huyện An Dương).


Ngày 22/5/2009, tại Hải Phòng, Vễn thông Hải Phòng tổ chức tặng phòng máy tính cho trường THCS Bắc Sơn (huyện An Dương).

Phòng học gồm 20 máy tính cùng toàn bộ bàn ghế và các thiết bị khác với tổng giá trị 190 triệu đồng. Phòng học này sẽ giúp giáo viên và học sinh trường THCS Bắc Sơn nâng cao kiến thức về CNTT, tiếp cận, cập nhật các công nghệ mới phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Trong những năm qua, Viễn thông Hải Phòng đã tài trợ, lắp đặt miễn phí nhiều phòng máy tính cho các trường học trên địa bàn Thành phố.