Hội nghị cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum năm 2010

2/3/2010 9:44:39 AM

Sáng ngày 29/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua năm 2010. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ, Giám đốc sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.


Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2009; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010; Báo cáo về công tác thu- chi tài chính; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo tình hình hoạt của Ban Thanh tra nhân dân và Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010-2012.

Năm 2009, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đột xuất, góp phần tạo sự chuyển biến chung trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực quản lý của ngành; 100% cán bộ công chức, viên chức tích cực tham gia học tập, đăng ký thi đua và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Thực hiện tốt chương trình hành động của cơ quan về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của ngành Thông tin và Truyền thông; tích cực tham gia các hoạt động do Đảng, cơ quan và Công đoàn phát động.

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010 của Sở nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng ổn định và phát triển. Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2009 cụ thể như: công nhận 03 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2009 và tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 08 cá nhân; Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.....

Hội nghị cũng đã thông qua Tiêu chí thi đua đối với từng cán bộ công chức, viên chức và Phát động phong trào thi đua năm 2010.

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 2010 đã được thông qua, trên cơ sở đó, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông dự hội nghị xây dựng quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra cho năm 2010, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.