Sở TT&TT Nghệ An sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

7/20/2009 10:13:34 AM

Ngày 15/7/2009, Sở TT&TT Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2009. Đồng chí Hồ Quang Thành - Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, đại diện các doanh nghiệp BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh và các phòng Văn hóa thông tin UBND các huyện, thành phố, thị xã.


Sáu tháng đầu năm 2009, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL: Quyết định về việc quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Trình UBND tỉnh phê duyệt: Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí; Hiện đang xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo: Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử, Quyết định về quản lý các hoạt động BCVT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công tác quản lý công nghệ thông tin được triển khai và đạt được nhiều kết quả. Sở đã tham mưu cho Ban chỉ đạo CNTT tỉnh triển khai tốt việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án thuộc Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Chính Phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;… Trang thông tin điện tử Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2009 có số lượng truy cập: 1.719.550 lượt, trung bình 9448 lượt/ngày và đã đạt mức 7 triệu lượt người truy cập. Xếp hạng tổng thể về cung cấp dịch vụ công trên mạng, đứng thứ 13/59 tỉnh thành trong cả nước.

Chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn mạng, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh kế - xã hội, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An 2009; bảo đảm duy trì thông tin liên lạc; phát triển mạng viễn thông theo đúng quy định, phù hợp các đề án, quy hoạch đã phê duyệt; triển khai tốt kế hoạch phát triển và duy trì dịch vụ Viễn thông Công ích trên địa bàn; Đề xuất Bộ TT&TT bổ sung thêm được 04 huyện vào vùng VTCI với tổng số 79 xã; Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.175.359 thuê bao điện thoại, đạt mật độ 37,4 thuê bao/100 dân. Thuê bao Internet quy đổi đạt 399.617 thuê bao, đạt mật độ 13,5 thuê bao/100 dân. Số trạm BTS là 1093 trạm (tăng 381 trạm so với cuối năm 2008).

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt nội dung giao ban báo chí hàng tháng, góp phần quan trọng trong việc hạn chế những thông tin thiếu chính xác, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm do báo chí phản ánh. Tổ chức giao ban xuất bản hàng quý; nhận xét tình hình quản lý nhà nước về BCXB tỉnh; Xây dựng Dự thảo Quy hoạch Báo chí và Quy hoạch Xuất bản – in – phát hành tỉnh Nghệ An đến 2020; Triển khai kịp thời, có chất lượng các văn bản tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ TT&TT và UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm đã hoàn thành 03 cuộc thanh tra về hoạt động xuất bản, Bưu chính chuyển phát, hoạt động cung cấp dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn TP Vinh và một số huyện thuộc tỉnh. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý và phạt tiền một số cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 11.200.000 đồng; Kiểm tra các trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, với 45 trạm BTS của 5 doanh nghiệp.

Kịp thời hướng dẫn các nội dung quản lý Nhà nước về TT&TT, sớm kiện toàn bộ máy, tổ chức, nhân sự của các phòng Văn hoá – Thông tin thuộc UBND cấp huyện. Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về TT&TT, cung cấp hệ thống văn bản QPPL chuyên ngành của trung ương và của tỉnh để lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TT&TT các huyện nắm bắt và thực hiện.

6 tháng cuối năm 2009, Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp và phối hợp với các ngành, các huyện tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuận lợi trong phát triển về BCVT và CNTT trên địa bàn. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, Quy hoạch, dự án theo chỉ đạo của trung ương và UBND tỉnh. Tiếp tục quản trị tốt website Nghệ An, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đến nhân dân trong và ngoài tỉnh làm cơ sở cho Cổng TTĐT tỉnh; Triển khai kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng Bưu chính theo chỉ đạo của Bộ TT&TT; Đặc biệt lưu ý đến các dự án phổ cập dịch vụ BCVT từ nguồn quỹ VTCI. Triển khai thực hiện Dự án đưa Internet về nông thôn do Quỹ Bill & Melinda tài trợ thông qua Quỹ Viễn thông Công ích. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 903/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT, trong đó lưu ý về việc phân vùng Viễn thông công ích cho các doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đặc biệt chú trọng thanh tra diện rộng công tác quản lý thuê bao di động trả trước; thanh tra diện rộng về lĩnh vực in, xuất bản, phát hành theo chỉ đạo của Bộ TT&TT. Chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp. Đảm bảo mạng lưới thông suốt phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành. Phối hợp các huyện được bổ sung vào vùng VTCI đẩy nhanh việc phát triển VTCI; Thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ điện thoại cố định vùng nông thôn và miền núi, vùng ven biển, biển đảo, đặc biệt chú trọng hỗ trợ phát triển thuê bao điện thoại cố định và internet vùng Viễn thông công ích./.