Lãnh đạo Tỉnh Hòa Bình làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

6/12/2009 8:30:21 PM

Ngày 11/6, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia làm việc có các đồng chí: Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ Chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và các Sở: Nội vụ, KH-ĐT, Tài Chính.


Ngày 11/6, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia làm việc có các đồng chí: Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ Chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh và các Sở: Nội vụ, KH-ĐT, Tài Chính.

Tại hội nghị đồng chí Văn Hồng Thanh giám đốc sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo quá trình hoạt động của sở sau 5 năm thành lập, Sở đã từng bước vượt qua khó khăn tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và triển khai một số công việc như : Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển CNTT của tỉnh từ 2006 đến 2010 và định hướng đến năm 2020, xây dựng đề án Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đề xuất kiện toàn BCĐ CNTT; quy chế hoạt động của BCĐ CNTT của tỉnh....

Sở từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Báo chí - Xuất bản; công tác thanh tra các hoạt động liên quan. Theo đó, chỉ đạo hoàn thành nối mạng Internet miễn phí cho các trường học, UBND xã, phường, thị trấn; phối hợp với Bưu điện Trung ương triển khai hoàn chỉnh tuyến cáp quang mạng truyền số liệu chuyên dụng giai đoạn 2 tới tất cả các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đầu tư cho vùng sâu, vùng xa và vùng viễn thông công ích. Triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2009 - 2010. Cấp phép xuất bản, họp báo, tập san, tạp chí... theo quy định. Tổ chức kiểm tra hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thanh tra trên diện rộng xuất bản, in ấn, phát hành xuất bản phẩm theo chỉ đạo của Bộ TT-TT...

Lãnh đạo Sở TT-TT cũng thẳng thắn nêu lên một số tồn tại đối với hệ thống thông tin, hạ tầng CNTT, hiệuquả ứng dụng CNTT, vấn đề an ninh, an toàn mạng, việc đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức... Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở TT-TT đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất....

Trao đổi với lãnh đạo Sở TT-TT, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã nêu rõ thêm một số vấn đề về công tác cán bộ công chức, nguồn ngân sách phục vụ phát triển CNTT, quản lý hệ thống thông tin, tính bảo mật thông tin, kế hoạch ứng dụng CNTT, chất lượng sử dụng các dịch vụ...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Sở TT-TT trong việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, từng bước đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp; tham mưu tích cực cho tỉnh trong việc quản lý Nhà nước, phát triển hạ tầng cơ sở và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị Nhà nước và dân sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng: Làm tốt vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện điều phối, phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp BCVT&CNTT nhằm phát triển nhanh chóng, ổn định cơ sở hạ tầng BCVT, CNTT và đảm bảo sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn được công bằng, bình đẳng và lµnh m¹nh. Khẳng định được vai trò của Sở trong sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Là nhịp cầu nối quan trọng giữa các cơ quan Trung ương với địa phương trong việc phát triển lĩnh vực BCVT&CNTT.

Bên cạnh những hoạt động tác nghiệp cụ thể của Sở, thì việc phát triển bền vững, ổn định của các doanh nghiệp BCVT&CNTT trên địa bàn chính là th­íc đo đánh giá hiệu quả quản lý của Sở TT&TT. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là bước đi quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển CNTT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở và các vùng dân cư từ nay cho đến năm 2015 và 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhất trí về chủ trương đối với 5 kiến nghị, đề xuất của Sở TT-TT tại buổi làm việc. Đồng thời, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành chủ động theo từng phần việc được giao để thực hiện, tích cực phối hợptriển khai các bước theo đúng kế hoạch. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất để Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành Chỉ thị về đầu tư phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan Nhà nước, phấn đấu đạt cho được mục tiêu đến năm 2015 trở thành tỉnh có mức độ sẵn sàng về CNTT khá trong cả nước. Sớm đưa Trung tâm điều tiết hội nghị và giao ban trực tuyến vào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, tiết kiệm một khoản chi phí giành cho các cuộc hội, họp.