Bạc Liêu phối hợp tổ chức chương trình đào tạo về giao dịch điện tử và chữ ký số

6/3/2009 11:04:00 AM

Ngày 25/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia mở lớp đào tạo về ứng dụng giao dịch điện tử và chữ ký số cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo UBND cấp huyện, thị phụ trách về CNTT; Cán bộ chuyên trách về CNTT ở địa phương và cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT.


Ngày 25/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia mở lớp đào tạo về ứng dụng giao dịch điện tử và chữ ký số cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo UBND cấp huyện, thị phụ trách về CNTT; Cán bộ chuyên trách về CNTT ở địa phương và cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT.

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: Tổng quan về giao dịch điện tử và chữ ký số; Cơ sở pháp lý để triển khai giao dịch điện tử và ứng dụng chữ ký số; vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai chữ ký số; định hướng triển khai ứng dụng giao dịch điện tử và chữ ký số tại địa phương; cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI); ứng dụng triển khai chữ ký số theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng và Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Trong chương trình tập huấn, các học viên được thực hành trên máy về chữ ký số.

Khóa đào tạo diễn ra trong 5 ngày (từ 25-29/5/2009) tại Trường Đại học Bạc Liêu. Có trên 120 học viên tham dự.