Sở TT&TT Lâm Đồng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng máy tính

9/29/2008 9:22:00 PM

Sáng 29/9/2008, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông (TT) phối hợp với Sở Tài chính Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT ngành tài chính” cho 300 học viên là các cán bộ phụ trách tài chính, kế toán từ xã, phường đến tỉnh.


Sáng 29/9/2008, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông (TT) phối hợp với Sở Tài chính Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT ngành tài chính” cho 300 học viên là các cán bộ phụ trách tài chính, kế toán từ xã, phường đến tỉnh.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và TT Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm CNTT và TT, Viện công nghệ và quản trị Sài Gòn thực hành khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng máy tính” với sự tham dự của 60 học viên là các chuyên viên, kỹ sư phụ trách tin học tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dưới sự tài trợ của Ban điều phối hợp phần I (BSPS của tỉnh).

Lớp học đuợc chia thành nhóm: Nhóm 1 sẽ học từ ngày 29/9-03/10 và nhóm 2 từ ngày 06/10-10/10. Trong 5 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu một số nội dung chính như: Giới thiệu Firewall và Microsoft ISA Server, hệ thống hóa kiến thức Firewall, cài đặt ISA Server, giới thiệu mô hình có sẵn các Service: AD, DHCP, DNS Server, CA Server; cài đặt và cấu hình Microsoft Internet Authentication Services, các mô hình Firewall với ISA Server, ôn tập hệ thống DNS trên Internet, Domain và Hosting, cấu hình Proxy Setting bằng DHCP, DNS Scripts, tổng quan về IDS...

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được Sở TT&TT Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.