Lâm Đồng: Trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ công chức

4/23/2008 12:30:15 PM

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng vừa tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và phân công công tác cho 5 CBCC. Trong đó, tiếp nhận ông Nguyễn Viết Vân – Chánh Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở TT&TT, ông Đỗ Sơn Hùng – Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở TT&TT, bà Trần Thị Mai Phương - Trưởng Đài truyền thanh truyền hình Đà Lạt được phân công phụ trách Phòng quản lý báo chí và xuất bản của Sở TT&TT, ông Đỗ Văn Vương - phụ trách Phòng BCVT và Công nghệ thông tin (CNTT) của Sở BCVT được phân công phụ trách Phòng BCVT và CNTT của Sở TT&TT, ông Nguyễn Đình Thảo – phụ trách Phòng kế hoạch kỹ thuật (KHKT) của Sở BCVT được phân công phụ trách Phòng KHKT của Sở TT&TT.

Tất cả các quyết định nói trên đều có hiệu lực kể từ tháng 4/2008.


Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng vừa tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và phân công công tác cho 5 CBCC. Trong đó, tiếp nhận ông Nguyễn Viết Vân – Chánh Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông (BCVT) được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở TT&TT, ông Đỗ Sơn Hùng – Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng Sở TT&TT, bà Trần Thị Mai Phương - Trưởng Đài truyền thanh truyền hình Đà Lạt được phân công phụ trách Phòng quản lý báo chí và xuất bản của Sở TT&TT, ông Đỗ Văn Vương - phụ trách Phòng BCVT và Công nghệ thông tin (CNTT) của Sở BCVT được phân công phụ trách Phòng BCVT và CNTT của Sở TT&TT, ông Nguyễn Đình Thảo – phụ trách Phòng kế hoạch kỹ thuật (KHKT) của Sở BCVT được phân công phụ trách Phòng KHKT của Sở TT&TT.

Tất cả các quyết định nói trên đều có hiệu lực kể từ tháng 4/2008.