Sở BCVT Lào Cai đối thoại với các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn

7/11/2007 9:33:50 AM

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT & CNTT), ngày 6/7/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị với 6 nhà cung cấp dịch vụ BCVT hiện đang có mặt trên thị trường Lào Cai như: Vinaphone, Mobilefone, Viettel Mobile, EVN Telecom, HT Mobile và S-Fone, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước trao đổi thông tin đa chiều nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.


Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (BCVT & CNTT), ngày 6/7/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị với 6 nhà cung cấp dịch vụ BCVT hiện đang có mặt trên thị trường Lào Cai như: Vinaphone, Mobilefone, Viettel Mobile, EVN Telecom, HT Mobile và S-Fone, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước trao đổi thông tin đa chiều nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành kinh tế, kỹ thuật mũi nhọn này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lào Cai, đồng chí Hà Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở…và đại diện lãnh đạo 6 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi làm việc, Sở Bưu chính- Viễn thông đã thông báo một số nội dung quan trọng trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh như: Hình thành mạng lưới quản lý về BCVT & CNTT từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố; tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu xây dựng các đề án, dự án, quy hoạch BCVT & CNTT; tổ chức tập huấn về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet cho 107 đại lý Internet công cộng trên địa bàn, tập huấn nghiệp vụ cho 30 cán bộ xã, phường và đẩy mạnh công tác phổ biến những nội dung cơ bản của Pháp lệnh BCVT, Luật CNTT và các văn bản liên quan khác đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; Quyết tâm thực hiện thành công 6 dự án trọng tâm về CNTT là: Dự án phát triển nguồn nhân lực; Dự án phát triển hạ tầng CNTT; Dự án mạng LAN thông tin các trụ sở hợp khối; Dự án xây dựng và nâng cấp 14 cơ sở dữ liệu trọng điểm; Dự án một cửa liên thông điện tử; Dự án nâng cấp Cổng Giao tiếp điện tử và Sàn Giao dịch điện tử, tạo bước đột phá trong Chương trình Cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Bưu chính- Viễn thông đã lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất của các doanh nghiệp để sớm nghiên cứu giải quyết. Vì mục tiêu phát triển chung, lãnh đạo các doanh nghiệp đã thống nhất các nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2007 và những năm tiếp theo là: nghiên cứu, vận dụng các mục tiêu quy hoạch về BCVT & CNTT của tỉnh để xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển chung của ngành; Công khai chỉ tiêu chất lượng dịch vụ, đảm bảo đúng chỉ tiêu chất lượng đã công bố; nâng cao chất lượng thông tin trong mạng viễn thông nông thôn; nghiên cứu mở rộng mạng lưới phục vụ thông tin tại các địa phương có các dự án thuỷ điện, khai khoáng, du lịch như Cốc Ly, Tả Van Chư, Lùng Phình (Bắc Hà), Mường Hum, Ý Tý (Bát Xát); thực hiện cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong việc dùng chung cơ sở hạ tầng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng tham gia xây dựng các công trình, dịch vụ viễn thông công ích; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tháng, quý, năm theo quy định.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lào Cai nhấn mạnh quan điểm luôn tạo môi trường thuận lợi, ủng hộ các doanh nghiệp phát triển mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng nhằm mang lại cho nhân dân địa phương nhiều dịch vụ đa dạng, tiện lợi, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc trong các vùng trọng điểm kinh tế, các khu công nghiệp và đặc biệt khuyến khích phủ sóng thông tin vươn tới các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng BCVT & CNTT phù hợp với Quy hoạch phát triển BCVT & CNTT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020.