Phiếu đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn về công nghệ thông tin và khảo sát nhu cầu biên soạn tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

9/18/2012 4:14:53 PM


Download văn bản đầy đủ tại đây

Khảo sát trực tuyến tại đây

Vụ KHCN