Tham số phát sóng truyền hình số mặt đất của VTV

6/25/2015 4:39:21 PM


 

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ
Tiêu chuẩn phát sóng DVB-T2
Tiêu chuẩn nén MPEG-4
Kích cỡ FFT 16K
Điều chế 64 QAM
Tỉ lệ mã FEC 3/4 hoặc 5/6
Khoảng bảo vệ 1/16
Mẫu PP PP4
  Thu ngoài trời