Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/05/2020

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Xem cỡ chữ

Địa chỉ liên hệ: Số 450 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962962
Fax: 0236.3962976
 
 
Hiêu trưởng: TS. Hoàng Bảo Hùng
ĐT: 0236.3962777
           hbhung@viethanit.edu.vn
 
Phó Hiệu trưởng: TS.Trần Thế Sơn
ĐT: 0236.3962972
           sontt@viethanit.edu.vn
 
Phòng Tổ chức cán bộ - lao động
-  Trưởng phòng: TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt
ĐT: 0236.3962963
      0236.3962962 (số máy lẻ 206)
           nhutpnm@viethanit.edu.vn
 
- Phó Trưởng phòng: TS. Đào Ngọc Lâm
ĐT: 0236.3962962 (số máy lẻ 219)
           lamdn@viethanit.edu.vn
 
Phòng Hành chính – Quản trị
- Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hải
ĐT: 0236.3962967
      0236.3962962 (số máy lẻ 210)
Fax: 0236.3962976
           hain@viethanit.edu.vn
 
- Phó Trưởng phòng: CN. Đoàn Văn Dự
ĐT: 0236.3962962 (số máy lẻ 201)
          dudc@viethanit.edu.vn
 
-  Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thanh Tuấn
ĐT: 0236.3962962 (số máy lẻ 211)
           tuantt@viethanit.edu.vn
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Tân
ĐT: 0236.3962963
      0236.3962962 (số máy lẻ 333)
         tannv@viethanit.edu.vn
 
- Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Lệ Thu
ĐT: 0236.3962962 (máy lẻ 216)
           thuttl@viethanit.edu.vn
 
Phòng Đào tạo
-  Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. Nguyễn Quang Vũ
ĐT: 0236.3962888
      0236.3962962 (số máy lẻ 229)
           vund@viethanit.edu.vn
 
- Phó Trưởng phòng: TS. Lê Thị Minh Đức
ĐT: 0236.3692692 (số máy lẻ 226)
           ducltm@viethanit.edu.vn
 
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
- Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Kim Oanh
ĐT: 0236.3962965
      0236.3962962 (số máy lẻ 230)
           oanhttk@viethanit.edu.vn
 
Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ
- Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
ĐT: 0236.3962972
      0236.3962962 (số máy lẻ 331)
           hanhltm@viethanit.edu.vn
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
- Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Phi
ĐT: 0236.3962966
      0236.3962962 (số máy lẻ 110)
           phinv@viethanit.edu.vn
 
Trung tâm Đào tạo quốc tế
- Giám đốc: ThS. Ngô Viết Phương
ĐT: 0236.3962378
      0236.3962962 (số máy lẻ 555)
           phuongnv@viethanit.edu.vn
 
- Phó Giám đốc: ThS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo
ĐT: 0236.3962962 (số máy lẻ 311)
           thaohn@viethanit.edu.vn
 
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
- Giám đốc: ThS. Lê Viết Trương
ĐT: 0236.3981368
       0236.3962962 (số máy lẻ 650)
          truonglv@viethanit.edu.vn
 
Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp
- Giám đốc: ThS. Hoàng Thị Quỳnh Hương
ĐT: 0236.3962111
       0236.3962962 (số máy lẻ 666)
           huonghtq@viethanit.edu.vn
 
- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Kim Cương
ĐT: 0236.3962962 (số máy lẻ 6689)
 
Trung tâm Thông tin tư liệu
- Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Hòa
ĐT: 0236.3962361
      0236.3962962 (số máy lẻ 152)
 
Khoa cơ bản
- Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Dương Thị Phượng
ĐT: 0932589028
 
- Phó Trưởng khoa: ThS. Hoàn Trọng Dũng
ĐT: 0983983522
 
Khoa Công nghệ thông tin
- Trưởng khoa: ThS. Lê Tự Thanh
ĐT: 0905116827
 
Khoa Công nghệ điện tử - Viễn thông
- Trưởng khoa phụ trách: ThS. Trần Thị Trà Vinh
ĐT: 0914135743
 
- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
ĐT: 0914113974
 
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông
- Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh
ĐT: 0905470830
 
- Phó Trưởng khoa: TS. Văn Hùng Trọng
ĐT: 0903571818
 
Văn thư:
ĐT: 0236.3962967
Fax: 0236.3962976
 
 

Lượt truy cập: 5502

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả