Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 04/08/2020

ĐÀO TẠO CNTT

Số lượng trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo về CNTT-TT

09/05/2011 10:20 SA Xem cỡ chữ

 

Năm Số trường
2006 192
2007  219
2008 271
 2009  271

 Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 537

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)