Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 01/04/2020

CÔNG NGHIỆP CNTT

Xuất nhập khẩu CNTT và Truyền thông (USD)

23/05/2011 10:08 SA Xem cỡ chữ

 

 
2008
2009
Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
2.638. 378.129
2.763.018.885
Kim ngạch xuất khẩu thiết bị viễn thông
168.844.665
606.871.975
Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
3.714.270.838
3.953.966.370
Kim ngạch nhập khẩu thiết bị viễn thông
1.995.892.273
2.573.113.202

Nguồn: Sách Trắng CNTT và Truyền thông Việt Nam 2010

Lượt truy cập: 411

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)