Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

09/07/2009 14:17 CH Xem cỡ chữ

Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Số TT

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng
1 Chuẩn bảo mật cho HSM
1.1 Bảo mật cho khối an ninh phần cứng HSM FIPS PUB 140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules Yêu cầu tối thiểu level 3
2 Chuẩn mã hóa
2.1 Mã hoá phi đối xứng và chữ ký số PKCS #1 RSA Cryptography Standard - Phiên bản 2.1

- Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký

2.2 Mã hoá đối xứng FIPS PUB 197 Advanced Encryption Standard (AES) Áp dụng AES hoặc 3DES
FIPS PUB 46-3 Data Encryption Standard (DES)
2.3 Hàm băm bảo mật FIPS PUB 180-2 Secure Hash Standard Áp dụng một trong bốn hàm băm an toàn: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
3 Chuẩn tạo yêu cầu và trao đổi chứng thư số
3.1 Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số RFC 3280 Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile  
3.2 Cú pháp thông điệp mã hoá PKCS #7 Cryptographic Message Syntax Standard Phiên bản 1.5
3.3 Cú pháp thông tin khóa riêng PKCS #8 Private-Key Information Syntax Standard Phiên bản 1.2
3.4 Cú pháp yêu cầu chứng thực PCKS #10 Certification Request Syntax Standard Phiên bản 1.7
3.5 Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân PKCS #12 Personal Information Exchange Syntax Standard Phiên bản 1.0
4 Chuẩn về chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số
4.1 Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 
5 Chuẩn về lưu trữ và truy xuất chứng thư số
5.1 Giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số RFC 2587

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

Áp dụng RFC 2587 hoặc RFC 4523
RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn RFC 4510, RFC 4511, RFC 4512, RFC 4513
RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

6 Chuẩn về kiểm tra trạng thái chứng thư số
6.1 Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số RFC 2585 Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP Áp dụng một hoặc cả hai giao thức FTP và HTTP

Lượt truy cập: 2654

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)