Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/12/2023

CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN NGÀNH SANG QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Danh mục Tiêu chuẩn ngành dự kiến được chuyển sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

09/07/2009 14:31 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
1. Tiêu chuẩn ngành được chuyển đổi không phải sửa đổi nội dung
2. Tiêu chuẩn ngành phải được rà soát, sửa đổi về nội dung trước khi chuyển đổi

1. Tiêu chuẩn ngành được chuyển đổi không phải sửa đổi nội dung: 

TT

Tên Tiêu chuẩn

Mã số

Hiệu lực áp dụng hiện tại

Phân loại

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất – Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-176:2006

BBAD

CL dịch vụ

2

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất – Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-186:2006

BBAD

CL dịch vụ

3

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-227:2006

BBAD

CL dịch vụ

4

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ

TCN 68-255: 2006

BBAD

Công trình

5

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCN 68-188:2000

BBAD

Đầu cuối hữu tuyến

6

Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-225:2004

BBAD

Kết nối mạng

7

Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-226:2004

BBAD

Kết nối mạng

8

Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-220:2004

BBAD

Thiết bị vô tuyến

9

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-229:2005

BBAD

Thiết bị vô tuyến

10

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-230:2005

BBAD

Thiết bị vô tuyến

11

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-231:2005

BBAD

Thiết bị vô tuyến

12

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-232:2005

BBAD

Thiết bị vô tuyến

13

Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1X

TCN 68-233:2005

BBAD

Thiết bị vô tuyến

14

Thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-234:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

15

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-235:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

16

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-236:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

17

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-237:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

18

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-238:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

19

Thiết bị điện thoại VHF dùng trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-239:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

20

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-240:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

21

Thiết bị điện thoại VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-241:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

22

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-242:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

23

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-243:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

24

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-244:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

25

Thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-245:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

26

Thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường

TCN 68-246:2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

27

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-247: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

28

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-248: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

29

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-249: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

30

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-250: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

31

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/ hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-251: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

32

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-252: 2006

BBAD

Thiết bị vô tuyến

33

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-143:2003

BBAD

Đầu cuối vô tuyến

34

Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-221:2004

BBAD

Đầu cuối vô tuyến

35

Máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-222:2004

BBAD

Đầu cuối vô tuyến

36

Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-223:2004

BBAD

Đầu cuối vô tuyến

2. Tiêu chuẩn ngành phải được rà soát, sửa đổi về nội dung trước khi chuyển đổi: 

TT

Tên Tiêu chuẩn

Mã số

Hiệu lực áp dụng hiện tại

Phân loại

1

Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet – Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-218:2006

BBAD

CL dịch vụ

2

Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông (soát xét lần 1) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-135:2001

BBAD

Công trình

3

Tiếp đất cho các công trình viễn thông (soát xét lần 1)

TCN 68-141:1999

BBAD

Công trình

4

Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật

TCN 68-254: 2006

BBAD

Công trình

5

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện

TCN 68-190:2003

BBAD

Đầu cuối hữu tuyến

6

Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh

TCN 68-211:2002

BBAD

Đầu cuối hữu tuyến

7

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-216:2002

BBAD

Đầu cuối hữu tuyến

8

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-217:2002

BBAD

Đầu cuối hữu tuyến

9

Thiết bị viễn thông - Yêu cầu chung về phát xạ

TCN 68-191:2003

BBAD

EMC

10

Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ

TCN 68-192:2003

BBAD

EMC

11

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần cơ sở)

TCN 68-163:1997

BBAD

Kết nối mạng

12

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần chuyển giao tin báo - MTP)

TCN 68-163A:1997

BBAD

Kết nối mạng

13

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần đối tượng sử dụng ISDN- ISUP)

TCN 68-163B:1997

BBAD

Kết nối mạng

14

Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm

TCN 68-164:1997

BBAD

Kết nối mạng

15

Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-169:1998

BBAD

Kết nối mạng

16

Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-172:1998

BBAD

Kết nối mạng

17

Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-173:1998

BBAD

Kết nối mạng

18

Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-175:1998

BBAD

Kết nối mạng

19

Thiết bị vi ba số - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-137:1995

BBAD

Thiết bị vô tuyến

20

Thiết bị vi ba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-156:1996

BBAD

Thiết bị vô tuyến

21

Thiết bị vi ba 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-158:1996

BBAD

Thiết bị vô tuyến

22

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1~3 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-180:1999

BBAD

Thiết bị vô tuyến

23

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 406,025 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-198:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

24

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 121,5 hoặc 121,5 và 243 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-199:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

25

Thiết bị gọi chọn số (DSC) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-201:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

26

Điện thoại vô tuyến MF và HF - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-202:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

27

Thiết bị radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-204:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

28

Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-205:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

29

Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-206:2001

BBAD

Thiết bị vô tuyến

30

Thiết bị VSAT (Băng Ku) – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-214:2002

BBAD

Thiết bị vô tuyến

31

Thiết bị VSAT (Băng C) – Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-215:2002

BBAD

Thiết bị vô tuyến

32

Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-219:2004

BBAD

Thiết bị vô tuyến

33

Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15/6/2001 về việc ban hành các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng để chứng nhận hợp chuẩn thiết bị vô tuyến

 

BBAD

Thiết bị vô tuyến

Ghi chú: BBAD - Bắt buộc áp dụng;

Lượt truy cập: 1755

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)