Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Chuyển đổi số bưu chính bằng sản phẩm “Make in Vietnam”

Chuyển đổi số bưu chính bằng sản phẩm “Make in Vietnam”

Viễn thông

ASEAN hợp tác phát triển hệ sinh thái 5G

ASEAN hợp tác phát triển hệ sinh thái 5G

CNTT

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác ICT

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác ICT

ATTT

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc giaMới

Công nghiệp ICT

Thực hiện chiến lược Make in Viet Nam hướng tới một nền công nghiệp ICT tự chủ

Thực hiện chiến lược Make in Viet Nam hướng tới một nền công nghiệp ICT tự chủ

Báo chí truyền thông

Hội nghị toàn quốc sơ kết 7 năm thi hành Luật Xuất bản 2012

Hội nghị toàn quốc sơ kết 7 năm thi hành Luật Xuất bản 2012Mới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ