Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Bưu điện Việt Nam nằm trong top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021

Bưu điện Việt Nam nằm trong top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021

Viễn thông

Hội thảo trực tuyến về hài hòa phổ tần cho 5G trong các nước ASEAN

Hội thảo trực tuyến về hài hòa phổ tần cho 5G trong các nước ASEAN

Ứng dụng CNTT

Chuyển đổi số phục vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội

Chuyển đổi số phục vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hộiMới

An toàn thông tin

Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chí

Diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) cho cơ quan báo chíMới

Công nghiệp ICT

Đà Nẵng thu hút đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông

Đà Nẵng thu hút đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thôngMới

Báo chí truyền thông

Hợp tác giới thiệu sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Hợp tác giới thiệu sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạoMới

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ