Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Giúp dân thoát nghèo – Sứ mệnh mới của Bưu điện Việt Nam

Giúp dân thoát nghèo – Sứ mệnh mới của Bưu điện Việt NamMới

Viễn thông

Định hướng nghiên cứu công nghệ mạng 6G và sự tham gia của Việt Nam

Định hướng nghiên cứu công nghệ mạng 6G và sự tham gia của Việt NamMới

Ứng dụng CNTT

Thu hút đầu tư công nghệ thông tin: Cần nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng tiên tiến

Thu hút đầu tư công nghệ thông tin: Cần nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng tiên tiếnMới

An toàn thông tin

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng phần mềm VMware

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng phần mềm VMwareMới

Công nghiệp ICT

Phát triển ứng dụng công nghệ phòng chống dịch Covid-19

Phát triển ứng dụng công nghệ phòng chống dịch Covid-19

Báo chí truyền thông

Phóng viên tác nghiệp ở tâm dịch: Tận tâm cống hiến, phát huy bản lĩnh trước gian khó

Phóng viên tác nghiệp ở tâm dịch: Tận tâm cống hiến, phát huy bản lĩnh trước gian khóMới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ