Số hiệu 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày có hiệu lực 24/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/06/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn bản hết hiệu lực một phần (Ngày hết hiệu lực: Từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực): Điểm đ khoản 4 Điều 2
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT&TT; Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan
Download

06-2016-TTLT-BTTTT-BNV.pdf

Chi tiết văn bản