Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn


TuanPA-4x6.jpg
Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Sinh ngày: 19/5/1973
Quê quán: Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Email: phamanhtuan@mic.gov.vn
 
 

- Phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát.

- Giúp Bộ trưởng công tác: Thanh tra.

- Phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Công tác Đảng, Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ; Cục Bưu điện Trung ương; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)