Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin – Bộ BCVT tiếp nhận tài trợ thiết bị CNTT của Công ty Hewlett-Packard (HP)

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/3, Lễ tiếp nhận tài trợ thiết bị Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty HP cho Cục Ứng dụng CNTT – Bộ BCVT đã được tổ chức trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Minh Hồng. Số thiết bị tài trợ bao gồm 60 bộ máy tính, sẽ được Cục Ứng dụng CNTT phối hợp với hai Sở BCVT Phú Thọ và Đà Nẵng đưa vào sử dụng trong hai Trung tâm đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT.


Ngày 23/3, Lễ tiếp nhận tài trợ thiết bị Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty HP cho Cục Ứng dụng CNTT – Bộ BCVT đã được tổ chức trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ BCVT Nguyễn Minh Hồng. Số thiết bị tài trợ bao gồm 60 bộ máy tính, sẽ được Cục Ứng dụng CNTT phối hợp với hai Sở BCVT Phú Thọ và Đà Nẵng đưa vào sử dụng trong hai Trung tâm đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT.

HP Vietnam là công ty hoạt động rất sớm tại Việt Nam (năm 1995), SXKD luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao (năm 2006 là 20%; mục tiêu năm 2007 cũng từ 20% trở lên) và sự kiện tài trợ số thiết bị trên thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng người Việt Nam, thực hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, phổ cập ứng dụng CNTT.

BĐVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)