Cấp phép thử nghiệm Internet băng rộng tiêu chuẩn WiMAX

(Mic.gov.vn) - Bộ BCVT đã cấp phép thử nghiệm cho 4 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty BCVT Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC), công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) triển khai thử nghiệm Internet băng rộng tiêu chuẩn WiMAX. Nội dung cụ thể là:

- Cấp phép thử nghiệm Mạng vô tuyến cố định mặt đất sử dụng công nghệ WiMAX theo tiêu chuẩn 802.16-2004 Rev d trong dải băng tần số vô tuyến điện từ 3,3 GHz đến 3,4 GHz. - Thời gian thử nghiệm 01 năm trên phạm vi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương, Lào Cai, Bắc Ninh. - Nội dung thử nghiệm gồm truy cập Internet băng rộng, các dịch vụ ứng dụng Internet Bộ BCVT sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp băng tần số và hướng dẫn, cấp phép thử nghiệm công nghệ Wimax di động cho các doanh nghiệp khi các điều kiện thử nghiệm khả thi.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)