Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/10/2014 vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Nguyễn Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài “Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh”. Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Trị, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Báo cáo đánh giá khái quát một số kết quả khảo sát đề tài khoa học cấp tỉnh.


Toàn cảnh buổi lễ

Theo các Báo cáo cho thấy, đề tài đã thực hiện những nội dung công việc theo tiến độ đề ra như: Hướng dẫn cách thức điều tra, khảo sát, thực hiện phỏng vấn sâu cho các cán bộ thực hiện đề tài; Hoàn thành việc thu thập thông tin liên quan để khảo sát tài nguyên thông tin đối ngoại, đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên này tại một số cơ quan, đơn vị liên quan; Xây dựng và tiến hành thực hiện các phiếu phỏng vấn sâu khảo sát tại các điểm tham quan, du lịch, với các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, một số đối tượng là người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Quảng Trị…; Hoàn thành việc xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá thông tin thu thập được từ phiếu điều tra khảo sát và phỏng vấn sâu; Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thời gian tới, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự tiếp tục thực hiện các nội dung như: tiến hành xây dựng hệ thống giải pháp khả thi, có hiệu quả trong công tác khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; Thực hiện việc số hóa cơ sở dữ liệu về hệ thống nguồn tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị…; Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo về đề tài đã xây dựng; Hoàn thiện đề tài bảo vệ trước Hội đồng Khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh…

Các thành viên trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao sự nỗ lực của chủ nhiệm và các cộng sự thực hiện đề tài. Đồng thời góp ý một số nội dung để Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo tiến độ và chất lượng của đề tài.

Kết luận tại buổi Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng cho biết, đề tài khoa học cấp tỉnh “Khai thác tài nguyên thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị phục vụ cho sự phát triển của tỉnh” có nội dung báo cáo tốt, đảm bảo tiến độ đề ra và đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả giữa kỳ và nội dung dự kiến triển khai thực hiện trong thời gian tới.
                                                              

 

Lệ Thủy - Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)