Sở TT&TT Quảng Nam tổng kết các khoá đào tạo phát triển ứng dụng phần mềm mã nguồn mở

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Quyết định 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”; và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước; Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam mở đào tạo 08 lớp kỹ năng sử dụng phần mềm OpenOffice và 02 lớp Hệ điều hành nguồn mở Ubuntu cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông. Mỗi lớp học trong 5 ngày. Hơn 300 cán bộ công chức của tỉnh đã đăng ký khoá học.


Tại lớp học, các học viên được nghe báo cáo về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của ngành Thông tin và truyền thông về việc sử dụng phần mềm nguồn mở, chống hiện tượng vi phạm bản quyền trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; được hướng dẫn sử dụng, cài đặt, triển khai các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở OpenOffice: cách Soạn thảo văn bản trong OpenOffice.org Writer, Soạn thảo trình diễn OpenOffice.org Impress, Phần mềm Bảng tính OpenOffice.org Calc, thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình duyệt Web Mozilla FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey; cài đặt Hệ điều hành Ubuntu ... nhằm tăng cường việc sử dụng các phần mềm nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, góp phần hạn chế vi phạm bản quyền phần mềm.

Đặc biệt, đơn vị phòng VHTT thành phố Hội An và phòng VHTT huyện Đại Lộc đã tích cực phối hợp để Sở TT&TT đào tạo mã nguồn mở tại địa phương cho cán bộ, công chức huyện, thành phố và cán bộ các xã, phường trực thuộc.

Kết thúc mỗi khoá học, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học này, đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông cũng gửi thông báo danh sách học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học trên để cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ theo dõi.

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)